Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

Regional Environment Office 14 (Suratthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สป.ทส.๕๐-๐๕(๑๔)-๐๔๐๒๐-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สป.ทส.๕๐-๐๕(๑๔)-๐๔๐๒๐-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ (สุราษฎร์ธานี) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สป.ทส.๕๐-๐๕(๑๔)-๐๔๐๒๐-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

จ้างซ่อมแอร์ส่วนส่งเสริม

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง