Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

Environmental and Pollution control Office 14 (Surat Thani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตรวจสอบสถานประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่าที่อาจเกี่ยวข้องกับการรับซื้อทองแดงจากการเผา

ตรวจสอบสถานประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่าที่อาจเกี่ยวข้องกับการรับซื้อทองแดงจากการเผา

วันที่ 27 มิถุนายน 2565
    เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สสภ. 14 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับผู้แทน ทสจ. สุราษฎร์ธานี และ ทต. วัดประดู่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่าที่อาจเกี่ยวข้องกับการรับซื้อทองแดงจากการเผา ณ ร้านท็อปรีไซเคิล ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   สรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้
   1. ร้านฯ ไม่ได้รับซื้อทองแดงจากการเผามาตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 ทั้งนี้ เนื่องจากคู่ค้า (บริษัทปลายทางที่รับซื้อสินค้าจากร้านฯ) ประกาศไม่รับซื้อทองแดงจากการเผา
   2. ร้านฯ รับซื้อทองแดงเฉพาะเบอร์ 1,2,3 (เส้นขนาดใหญ่/มาจากการปอกสาย/ไม่เผา) เท่านั้น
   3. ร้านฯ ยินดีปฏิบัติตามนโยบายห้ามรับซื้อทองแดงจากการเผา โดยได้แก้ไขใบแสดงราคารับซื้อวัสดุฯ แล้ว และจะดำเนินการติดตั้งป้ายประกาศฯ และประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารับทราบเพิ่มเติม
   ทั้งนี้ เทศบาลตำบลวัดประดู่ ได้ให้คำแนะนำร้านฯ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การสาธารณสุขฯ