Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

Regional Environment Office 14 (Suratthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ความพร้อมในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) สังกัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ (สุราษฎร์ธานี) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ (สุราษฎร์ธานี) ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ความพร้อมในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) สังกัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ (สุราษฎร์ธานี) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 50 ครั้ง