Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

Regional Environment Office 14 (Suratthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

12 ต.ค. 64

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

12 ต.ค. 64

งบทดลองเดือนกันยายน ปี 2564

12 ต.ค. 64

งานวิจัย : การบำบัดไนเตรทและฟอสเฟตที่ปนเปื้อนในน้ำโดยการใช้วัสดุทางธรรมชาติเป็นตัวดูดซับ(จากสวก.)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.30 Mb ดาวน์โหลด: 4220 ครั้ง
12 ต.ค. 64

งานวิจัย : การเพิ่มประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารหนูที่ปนเปื้อนในน้ำโดยใช้พืชร่วมกับเชื้อ Bacillus subtilis(จากสวก.)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.08 Mb ดาวน์โหลด: 4167 ครั้ง
23 ก.ย. 64

รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537-2563

23 ก.ย. 64

รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537-2562

29 ก.ค. 64

รายงานประจำปี 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

4 พ.ย. 63

รายงานสรุการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่2 (เฉพาะโครงการ) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน2 ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

จำนวนทั้งหมด 13 รายการ
1 2